MBBR технологія

Процес МББР (MBBR-moving bed biological reactor) – це очищення стічних вод за допомогою біоплівки, яка росте на іммобілізованих носіях у завислому шарі.

Для реалізації МББР технології коридори реактора поділяються решітками для організації ідеальних змішувачів та утримання носіїв біомаси у конкретному осередку. У кожну комірку буде завантажено певну кількість носіїв біомаси, яка циркулюватиме в товщі води за допомогою змонтованої на дні системи аерації.

Одним із технологічних прийомів використання біоплівки є технології ФББР (FBBR-fixing bed bioilogical reactor), ІФАС (IFAS-integrated fixed-film activated sludge).

Для реалізації ФББР-технології в коридорах реактора встановлюються напрямні стаціонарних носіїв біомаси, які змонтовано над системою аерації. За рахунок стаціонарних носіїв буде знижено концентрацію вільноплаваючого активного мулу і буде змінено напрямок руху стічної води: крім руху стічної води коридорами, стоки будуть рухатися вертикально щодо носіїв, у такий спосіб збільшуючи час контакту з активною біомасою.

Для реалізації ІФАС технології в реактор крім стічної води подається зворотний мул з аеротенків або вторинних відстійників. ІФАС може бути реалізований спільно як з МББР, так і з ФББР.