SBR технології

sbr_technology.jpgРеактори типу SBR (Sequencing Batch Reactor) або РППД/РЦД (реактор послідовної та періодичної (циклічної) дії) – це біологічні реактори, технологічна схема роботи яких полягає у використанні одного і більше біологічних реакторів із функціями аеротенка та вторинного відстійника із чітко визначеними циклами роботи. 

Переваги технології SBR:

 • простота та надійність;
 • відмова від первинних та вторинних відстійників;
 • немає потреби у циркуляції активного мулу;
 • немає необхідності у будівництві мереж та насосних станцій для відведення стічних вод на центральні очисні споруди. Очищення може бути проведене локально;
 • технологічність за малих продуктивностей;
 • стійкість до нерівномірних надходжень стічних вод як за кількістю, так і за концентраціями;
 • дозволяють тримати високі дози активного мулу, при цьому суттєво підвищується якість очищення стічних вод;
 • повна автоматизація роботи.

Середні значення ефективності очищення стічних вод із застосуванням SBR:

 • видалення БПК – 89-98%;
 • видалення завислих речовин – 85-97%;
 • нітрифікація – 91-97%;
 • видалення загального азоту > 75%;
 • біологічне видалення фосфору – 57-69%.