MBBR реактори

MBBR технологія

Реактори типу BBR (Bed Biofilm Reactor) – це технологічна схема роботи біологічної очистки з використанням біологічних носіїв мікрофлори, яка росте на носіях та проводить очищення. Носії мікрофлори можуть бути динамічними MBBR (moving): вільноплаваючі в товщі стічної води, що очищається, і стаціонарно закріпленими в реакторі FBBR (fixed).

Іммобілізовані носії мікрофлори являють собою циліндричні, сферичні або будь-які інші обтічні об'ємні за формою полімерні вироби порожнисті всередині. Усередині знаходяться перегородки, що формують поверхню носія. Така форма створює розгалужену поверхню для розвитку мікрофлори – співтовариство мікроорганізмів прикріпленого типу (біоплівка). Біоплівка, на відміну від активного мулу, більш стійка до залпових скидів стічних вод та токсичних домішок у мулі.

Процес MBBR заснований на використанні пластикових носіїв та біоплівки, які постійно перебувають в умовах інтенсивного перемішування протягом усього процесу. Стоки заповнюють реактор, де мікроорганізми ростуть, утворюючи плівку на поверхні, знижуючи таким чином кількість органіки в стічних водах (ГПК, БПК) і знижуючи токсичність стоків. Використання завантаження має низку істотних переваг.

Надлишок біомаси вимивається разом із очищеними стоками. Кисень, необхідний мікроорганізмам для руйнування органіки, надходить із повітрям через аераційну систему, розташовану на днищі реактора. Повітря перемішує вміст реактора та підтримує носії в русі. Очищені стічні води залишають реактор, проходячи через решітку, яка затримує носії.

Технологія MBBR забезпечує ефективне, стабільне, відповідне всім необхідним параметрам очищення. Стійкість до високих навантажень, стійкість до коливань вхідних параметрів, стійкість до токсичності, стійкість до різних несприятливих факторів – переваги технології MBBR. Вона значно стійкіша до токсичних домішок у воді, ніж активний мул. Розміри та форма носіїв запобігають забиванню, що забезпечує обробку стоків із високим вмістом завислих речовин, наприклад, волокон. Решітка на виході дозволяє проходити вільно очищеним стокам, тоді як носії залишаються в реакторі. MBBR-технологія ідеальна для сильно забруднених стоків як попереднє очищення. Таке застосування збільшує продуктивність всього процесу, усуває проблеми розпушування активного мулу.