Гарантійне та післягарантійне обслуговування

Гарантійне та післягарантійне обслуговування

Компанія «Екополімер» здійснює гарантоване обслуговування обладнання власного виробництва, що, безперечно, є плюсом та позбавляє Замовника будь-яких складнощів. Термін гарантії визначено для кожного виду обладнання окремо.

ССС:  Сучасний Своєчасний Сервіс післягарантійного обслуговування

garant_obslujivanie.jpg

ССС – новий комплекс послуг нашої Компанії, який передбачає тісніші виробничі відносини із Замовниками, засновані на взаєморозумінні, довірі і, найголовніше, на економічній доцільності.

ССС – це, перш за все, комплекс організаційних, технічних та фінансових заходів, спрямованих на оптимізацію витрат підприємства та підтримку технологічного обладнання у працездатному стані.

У цілому, ССС спрямований на оптимізацію витрат підприємств та експлуатаційних організацій, зниження трудовитрат на обслуговування технологічного обладнання, на продовження ресурсу та збереження матеріальних цінностей, на покращення умов праці обслуговуючого персоналу та, нарешті, на зміну відношення служб експлуатації та, відповідно, керівників підприємств до своєї праці та обладнання, яке його полегшує.

У даний час нормативна якість очищення природних та стічних вод важкодоступна без застосування сучасного технологічного обладнання та хімічних реагентів. Основним напрямом при цьому є скорочення або повне припинення оперативної участі людини в технологічному процесі та повсякденній експлуатації обладнання, залишаючи оператору або технологу аналіз процесів, що відбуваються, і своєчасний контроль процесу очищення.

Реконструкція або введення нових очисних споруд систем водопостачання та водовідведення із застосуванням сучасного обладнання дозволяє досягти необхідних для природоохоронних організацій нормативних показників якості очищення та суттєво знизити чисельність обслуговуючого персоналу. Однак застосування сучасних технологій та високоефективного технологічного обладнання з автоматизованими системами управління технологічними процесами (АСУ ТП), як наслідок, потребує висококваліфікованого обслуговуючого персоналу.

Багато керівників підприємств, які експлуатують дороге технологічне обладнання, недооцінюють роль сучасного сервісу. Поширена думка, що обладнання можна обслуговувати (ремонтувати) тоді, коли вже відбувся вихід його з ладу.

Ми пропонуємо всім спробувати якісно новий вид послуг нашої компанії – Сучасний Своєчасний Сервіс, представлений кількома пакетними пропозиціями, так званими сервіс-планами.

Сервіс-план «Попереднє обслуговування»

Даний сервіс-план включає попереднє обслуговування обладнання з необхідними інтервалами за заздалегідь затвердженим графіком. Виконання нашими спеціалістами регламентних робіт, необхідних для підтримки обладнання у стані постійної працездатності, відбувається за узгодженим сторонами графіком (наприклад, щомісячно, щоквартально або щорічно) із заміною деталей, що швидко зношуються, вузлів, із наданням гарантій на виконані роботи та замінені деталі та вузли, а також із необхідними регулюваннями та перевірками загальної працездатності.

Сервіс-план «Індивідуальний»

Даний сервіс-план включає інспекцію обладнання, видачу висновку про стан обладнання та планування необхідних робіт із подальшим їх виконанням, так само роботи з обслуговування з необхідними інтервалами і профілактичною спрямованістю при фіксованій вартості річного обслуговування. Для забезпечення виконання сервіс-плану «Індивідуальний» наші фахівці спільно з обслуговуючим персоналом замовника проводять інспекцію технічного стану обладнання для визначення переліку мінімально необхідних ремонтно-відновлювальних робіт, спрямованих на приведення обладнання в стан, придатний для подальшого сервісного обслуговування.

Сервіс-план «Усе включено»

Цей сервіс-план передбачає сервісне обслуговування двох попередніх сервіс-планів плюс щоденне обслуговування технологічного обладнання цілої ділянки, цеху або всього об'єкта загалом. Такий сервіс-план передбачає не лише підтримку того чи іншого обладнання у працездатному стані, а й технологічні гарантії щодо очищення стоків. У цьому випадку співробітники нашої компанії проводять повний технічний аудит об'єкта, визначають технологічні можливості очисних споруд, складають перелік необхідних організаційних та технічних заходів. Особливо така форма співпраці, на наш погляд, вигідна промисловим підприємствам, де всі сили та можливості спрямовані на випуск основної продукції, а очисні споруди для них є соціальним «навантаженням».

Товары 1 - 30 из 0
Страницы: