Біологічна очистка

biologich_ochistka_ecopolymer.jpgБіологічне очищення (БО) – очищення стічних вод з використанням здатності біологічних організмів поглинати та руйнувати сторонні домішки. Біологічне очищення передбачає очищення розчиненої частини забруднень стічних вод (органічні забруднення, біогенні речовини).

Можуть використовуватися як аеробні, так і анаеробні мікроорганізми. З технічного погляду розрізняють кілька варіантів біологічної очистки:

 • Активний мул (аеротенки),
 • Активна плівка (біофільтри, біотенки),
 • Анаеробне бродіння (метантенки),
 • Анаеробний гранульований мул (анаеробні реактори),
 • Аеробний гранульований мул (технологія Nereda),
 • Анаммокс бактерії (технологія DEMON, ANAMMOX).

В основі лежать 6 основних процесів:

 • Окислення органічної речовини;
 • Нітрифікація – окислення азоту амонійного до нітритів та нітратів;
 • Денітрифікація - відновлення азоту до газоподібного стану з нітритів та нітратів;
 • Біологічне видалення фосфору (БУФ);
 • Анаеробне окислення – реакція бродіння органічних речовин з отриманням біогазу (метану). Більш детально в розділі Анаеробна очистка;
 • Нітритація – відновлення азоту амонійного та нітритного до газоподібного.

Найпоширенішим методом БО є використання активного мулу та аеротенків і вторинних відстійників.

Аеротенки – найбільш поширені споруди для біологічного очищення, які представляють собою ємнісні споруди (частіше з бетону) різної геометричної форми (частіше прямокутної), яку подається повітря та підтримується певна доза активної біологічної маси бактерій. Повітря в аеротенки подається завдяки аераційної системи – про яку детальніше можна почитати в розділі Аератори і системи аерації.

Для створення аеробних умов використовується система аерації, аноксидні та анаеробні зони (зони перемішування) організують за рахунок крупнобульбашкової аерації або занурених механічних мішалок (розділ Насоси та мішалки).

Вторинні відстійники використовуються у групі з аеротенками для утримання активного мулу та повернення його в процес очищення (поворотний мул) та поділу мулу та очищеної води. Для ефективного розділення мулу та води використовуються мулососи, про які детально описано в розділі Мулосос.