Фізико-хімічна очистка

flotator_.jpgДо фізико-хімічних (ФХО) методів очищення води відносять методи, які засновані на фізичних особливостях забруднень стічних вод. Завдання ФХО – видалити зважені та розчинені речовини забруднень за допомогою фізичних властивостей забруднень та хімічних реагентів. Процеси засновані на різних здібностях взаємодії речовин з водою, хімічними реагентами та між собою: гідрофобні речовини в таких умовах відокремлюються від гідрофільних, при цьому проходить їх концентрування та зміна фізичної сутності – залежно від утвореної речовини гідрофоби випадають в осад чи піну.

До ФХО можна віднести коагуляцію, флотацію, сорбцію, іонний обмін, екстракцію, ректифікацію, випарювання, дистиляцію, зворотний осмос і ультрафільтрацію, кристалізація та інші. З найпоширеніших, що використовуються в практиці очищення стічних вод – це флотація, коагуляція для стічних вод, а також сорбція, іонний обмін, осмос і ультрафільтація – в методах дооочищення або фільтрації води.

Фізико-хімічні методи очищення води:

  • Коагуляція, яка інтенсифікує очищення тонкодисперсних забруднень;
  • Флотація – поширений метод очищення стічних вод від нерозчинних речовин (ПАР, жири, нафтопродукти, ГПК…);
  • Адсорбція на додаток до флотації дозволяє провести очищення від розчинених речовин;
  • Іонообмінні методи очищення застосовуються для видалення специфічних промислових забруднень (метали, миш'як, ціаніди, радій і т.і.);
  • Зворотноосмотична очистка дозволяє витягти з потоку стічних вод неорганічні речовини (хлориди, сульфати, білки, ферменти і т.і.).

Більш детально з флотацією та флотаторами можна ознайомитися в розділі Флотатори. Про іонний обмін, зворотній осмос та ультрафільтрацію розказано в розділі Пом’якшення та знесолення води.