Передпроєктні роботи та аудит

Для чого потрібне комплексне обстеження та аудит очисних споруд?

Дуже часто Замовник заходить у глухий кут при формуванні технічного завдання. Яку витрату прийняти в технічному завданні, які концентрації забруднень прийняти в стічній або оборотній воді, яку технологію очищення взяти за основу, за якими критеріями порівняти отримані від різних фірм комерційні пропозиції та багато інших питань, на які хотілося б отримати відповіді та обґрунтовані роз'яснення.

НВФ «Екополімер» має в своєму розпорядженні досвід, науковий та технічний потенціал для проведення подібних досліджень, видачі рекомендацій та реалізації реконструкції очисних споруд.

Як правило, метою цих обстежень є розробка програми реконструкції очисних споруд для підвищення ефективності роботи підприємства з доведення якості очищених стічних вод до норм скидання у водоймище, зниження ступеня екологічної небезпеки очищених стічних вод та осаду.

Метод досліджень – аналіз та зіставлення результатів експлуатації очисних споруд із результатами розрахунків та математичного моделювання.

На підставі даних обстеження, фахівці НВФ «Екополімер» для знаходження оптимального варіанту реконструкції очисних споруд виконують роботу з підвищення ефективності роботи очисних споруд водопроводу та каналізації, відповідності основних показників очищення вимогам, що висуваються.

 Основні напрямки роботи:

  • визначення пропускної спроможності окремих споруд, трубопровідних мереж та станції в цілому;
  • складання схеми матеріального масового балансу;
  • визначення вузьких місць у технологічному ланцюжку;
  • проведення математичного моделювання.

З отриманих результатів розробляється апаратурне оформлення технологічних процесів, пропонується поетапний план реконструкції. За потреби розробляється Бізнес-план заходів щодо реконструкції очисних споруд.

Отримані результати допомагають у складанні коректного технічного завдання, можуть бути основою розробки програми інвестицій для реконструкції та технічного переозброєння очисних споруд.

Кінцевою метою такого обстеження є оптимізація фінансових коштів, що залучаються, для реконструкції або нового будівництва з досягненням необхідних результатів.Товары 1 - 30 из 0
Страницы: