Пусконаладочные работы и обучение персонала

Пусконалагоджувальні роботи – це комплекс технічних заходів, починаючи від розгляду проєктної документації, аналізу прийнятих проєктом технологічних рішень, на відповідність чинним нормам та правилам, і закінчуючи введенням у експлуатацію. Метою проведення пусконалагоджувальних робіт є безаварійна та безпечна робота та введення в експлуатацію, а також виведення на проєктні показники.

puskonaladka1.jpgКомпанія «Екополімер» виконує весь комплекс пусконалагоджувальних робіт. Наші спеціалісти налагодили понад 100 об'єктів, які успішно працюють.

До пусконалагоджувальних робіт відноситься комплекс робіт, що виконуються в період підготовки та проведення індивідуальних випробувань та комплексного випробування обладнання та технологій.

Під періодом індивідуальних випробувань розуміється період, що включає монтажні та пусконалагоджувальні роботи, що забезпечують виконання вимог, передбачених робочою документацією, стандартами та технічними умовами, необхідними для проведення індивідуальних випробувань окремих машин, механізмів та агрегатів із метою підготовки обладнання до приймання робочою комісією для комплексного випробування.

Під періодом комплексного випробування обладнання розуміється період, що включає пусконалагоджувальні роботи, що виконуються після приймання обладнання робочою комісією для комплексного випробування, та проведення комплексного випробування до приймання об'єкта в експлуатацію.

До початку індивідуальних випробувань здійснюються пусконалагоджувальні роботи з електротехнічних пристроїв, автоматизованих систем управління, санітарно-технічного та силового обладнання, виконання яких забезпечує проведення індивідуальних випробувань технологічного обладнання.

puskonaladka3.jpg

У період комплексного випробування виконують перевірку, регулювання та забезпечення спільної взаємопов'язаної роботи обладнання у передбаченому проєктом технологічному процесі на холостому ходу з подальшим переведенням обладнання на роботу під навантаженням та виведенням на стійкий технологічний режим.

Складність пусконалагоджувальних робіт обумовлюється в першу чергу непередбачуваністю проблем, що виникають перед персоналом, вирішення яких вимагає як значних інтелектуальних витрат і злагодженості дій, миттєвого прийняття оптимальних рішень, так і досвіду проведення пусконалагоджувальних операцій.

За підсумками пусконалагоджувальних робіт розробляється регламент роботи та режимні карти, які відображають можливі ситуації на об'єкті та порядок дій у цьому випадку. Персонал проходить навчання щодо роботи з новим обладнанням та технологіями. Компанія Екополімер після завершення робіт надає технічну допомогу Замовнику – пост-підтримку, що якісно відрізняє нас від інших представників на ринку.

Товары 1 - 30 из 0
Страницы: