Тонкошарові відстійники

Тонкошарові відстійники

У даний час найбільш економічно виправданим методом вилучення зважених речовин мінерального та органічного походження з природних та стічних вод є тонкошарове відстоювання.

- тонкошарові модулі tonkosloyniki.jpg tonkosloyniki2.jpg

Тонкошарові модулі використовуються для обладнання існуючих (модернізація) і відстійників, які будуються, освітлювачів, камер пластівцеутворення, з метою інтенсифікації процесів відстоювання природних і стічних вод. Тонкошарові модулі можуть бути встановлені в прямокутні та круглі в плані резервуари на несучі конструкції. Тонкошарові модулі ефективно затримують і осаджують грубодисперсні й тонкодисперсні домішки.

Тонкошарові модулі являють собою одиничні пластини, зібрані особливим чином, які формують паралельні площини для осадження. Таке виконання модуля збільшує площу осадження в 6-15 разів і дозволяє використовувати значно менші обсяги ємностей, і знижувати таким чином капітальні витрати на їх зведення.

Застосування різних конструкцій тонкошарових модулів дає можливість оптимізувати процес очищення води та використовувати їх у ємностях із різною геометрією.

- ламельні сепаратори tonkosloyniki3.jpg tonkosloyniki4.jpg

Ламельний сепаратор є заводською модульною установкою та призначений для безперервного освітлення природних та стічних вод. У ламельному сепараторі реалізовано принцип тонкошарового відстоювання (див. посилання «Тонкошарові модулі»), що дозволяє інтенсифікувати процеси гравітаційного осадження в 6-15 разів.

Принцип роботи ламельного сепаратора наступний: вихідна вода надходить у ламельний сепаратор і прямує до нижньої частини установки. Потім потік повертається і піднімається нагору, при цьому проходить крізь тонкошарові модулі (вздовж ламельних пластин) і відводиться зі споруди.

У тонкошарових модулях за рахунок ламінарності потоку відбувається інтенсивне випадання завислих частинок. При цьому завислі речовини по похилих пластинах сповзають вниз і накопичуються на дні установки. Осад, що накопичився з нижньої частини установки, періодично відводиться насосом.