Контрольно-вимірювальні прилади

Контрольно-вимірювальні прилади

Автоматизована система диспетчерського контролю технологічних процесів очисних споруд призначена для автоматизованого контролю процесів із мінімізацією втручання людини, власне управління технологічним обладнанням забезпечує виконання наступних основних завдань:

  • контроль роботи технологічного обладнання у нормальних, перехідних та передаварійних режимах роботи;
  • забезпечення персоналу інформацією про перебіг технологічних процесів та стан обладнання для ведення оперативного управління;
  • забезпечення технологічних блокувань під час управління обладнанням;
  • світлова та звукова сигналізація у разі виникнення аварійних ситуацій;
  • контроль стану технологічного обладнання та технічних засобів системи;
  • блокування чи обмеження неправильних дій оперативного персоналу;
  • ведення архівів технологічних параметрів та стану обладнання в процесі експлуатації;
  • випуск звітів.

Система диспетчерського контролю будується на основі існуючого програмно-технологічного комплексу (за можливості), або виконується заново.

У проєктних рішеннях щодо реконструкції очисних споруд розробляється система автоматизованого управління процесами очищення стічних вод та обробки осаду на середньому рівні, що забезпечує індикацію, діагностику, а також місцеве та віддалене управління роботи окремих споруд та обладнання.

Автоматизація очисних споруд ділиться на ділянки механічного та біологічного очищення, випуск очищених стічних вод. Диспетчерське управління та отримання даних будуть реалізовуватись відповідно до європейської концепції організації процесу – вимог концепції «повністю інтегрованої автоматизації» (Totally Integrated Automation), де комплекс КВП може охоплювати як усі споруди КОС, так і окремі вузли (наприклад, тільки вхід і вихід стоків зі споруд ).