Системи аерації

Системи аерації

Аерацією стічних вод називається насичення їх киснем повітря з допомогою занурювальних диспергаторів (пневматична аерація) чи механічним шляхом. Диспергатор називається аератором, а загальна система подачі, розподілу та розпилення повітря – система аерації.

Повітря надходить у рідину у вигляді бульбашок, які спливають і при русі через шар води передають у неї кисень. Чим менший розмір бульбашок, тим більша кількість кисню переходить у рідину з повітря і, отже, тим нижчими є витрати енергії на роботу аераційного обладнання. Однак для отримання дрібних бульбашок потрібно більше витрат енергії на диспергування повітря. Аератори характеризуються коефіцієнтом використання повітря та ефективністю аерації.

При пневматичній аерації стічних вод повітря забезпечує як перемішування та насичення рідини киснем, так і підтримання у зваженому стані активного мулу, запобігаючи їх осіданню на дно аеротенку. При цьому витрати енергії на подачу кисню значно перевищують витрати енергії на перемішування. При механічній аерації стічних вод перемішування та насичення рідини киснем здійснюються спеціальним обладнанням – занурювальними мішалками Мішалки.

Більш детальний опис технології знаходиться в розділі Системи аерації